Låssmed/Utbildningar

Utbildningar för att bli låssmed

Det finns flera vägar att gå om man vill utbilda sig till låssmed. Om man redan i unga år är intresserad av yrket finns möjlighet att läsa till låssmed under gymnasiet, genom gymnasieskolans hantverksprogram. Men det finns även många andra vägar att gå som t.ex. genom yrkesutbildningar för vuxna eller att gå som lärling hos en verksam låssmed.

Låssmed genom gymnasieskolan

Om du är intresserad av att läsa till låssmed genom gymnasieskolans hantverksprogram finns möjlighet till detta vid Praktiska Gymnasiet. Utbildningen är treårig och bedrivs på flera av Praktiskas olika skolor runt om i Sverige.

Låssmed genom den kommunala vuxenutbildningen

Ett lite mer flexibelt sätt att läsa till låssmed är att göra detta genom den kommunala vuxenutbildningen. Detta då denna typ av utbildning ofta kan planeras individuellt utifrån den sökandes förkunskaper. I nuläget bedrivs denna vuxenutbildning av Movant och finns i Lund, Skellefteå, Stockholm och Umeå.

Bli låssmed genom SLR Yrkesintroduktion

Den rikstäckande branschorganisationen för lås- och säkerhetsföretag i Sverige, SLR, har tagit fram en ettårig grundutbildning till yrket låstekniker: SLR Yrkesintroduktion. Detta genomförs genom en lärlingsanställning hos ett låsföretag som är medlemsföretag hos SLR. Parallellt med denna praktiska utbildningsdel genomförs även en teoretisk utbildningsdel hos SLR:s yrkesakademi, som är en onlinebaserad utbildningsplattform. Hela utbildningsplanen är framtagen och kvalitetssäkrad av SlR.

Ett exempel på ett sådant medlemsföretag hos SLR som erbjuder den praktiska utbildningsdelen är SafeTeam, läs gärna mer om detta på SafeTeams hemsida.

Framtidsutsikt och genomsnittslön för yrket låssmed

Låssmed, eller låstekniker, är ett bristyrke och efterfrågas inom både lås- och säkerhetsbranschen. Enligt prognoser från Arbetsförmedlingen kommer konkurrensen om lediga jobb att vara låg under kommande år, och SLR spår att det inom fem år kommer att behövas 1000 nya låstekniker i Sverige.

Genomsnittslönen för en låssmed ligger på ca. 31-32000 kr före skatt, enligt SCB.

Gamla övningslås

Gamla lås som används som övningslås under utbildning i låsdyrkning