Alla låssmeder i Sverige

Välkommen till Låssmed.xyz! Denna sida är dedikerad till yrket låssmed, eller låstekniker som det också kallas. Här sammanställer vi dels fakta om själva yrket låssmed, men även mer information kring hur man kan göra för att utbilda sig till låssmed. Vi tillhandahåller också en katalog och ett register över alla låstekniker och låssmeder i Sverige. Utöver detta har vi även integrerat en koppling mot Arbetsförmedlingen som gör att vi också kan lista lediga låssmedsjobb i hela Sverige.

Vad gör en låssmed?

En låssmed, eller låstekniker som branschen gärna kallar yrket numera, är dels ett serviceyrke där man har väldigt mycket kundkontakt, samtidigt som det även är ett hantverksyrke där noggrannhet är väldigt viktigt. En vanlig syssla för en låssmed är att åka på utryckning och låsa upp dörrar åt personer som på något sätt har blivit av med sina nycklar, men detta är bara en del av allt det som en låssmed arbetar med. Framställning och kopiering av nycklar, tillverkning av låscylindrar samt montage av lås i dörrar är andra vanliga sysslor. Allteftersom samhället har digitaliserats har låssmedsyrket även börjat växa samman med yrken som innefattar larminstallation och säkerhetsteknik.

Exempel på vad en låssmed ofta kan hjälpa till med

Här nedan följer en lista över några exempel på vad en låssmed ofta han hjälpa till med.

  • Montera lås i dörrar
  • Dyrka upp lås
  • Skapa kopior av nycklar
  • Montera säkerhetsdörrar
  • Installera larmsystem
  • Underhålla säkerhetssystem

Anlita en certifierad låssmed

När man skall anlita en låssmed kan det vara en bra idé att anlita någon som är ansluten till SLR, Sveriges lås & säkerhetsleverantörers riksförbund. SLR är ett riksförbund som finns tillgängligt för låssmeder i Sverige att auktorisera sig hos. Tanken är att man då man anlitar ett medlemsföretag hos SLR för att göra ingrepp på sina lås-, larm- eller säkerhetssystem skall garanteras ytterligare trygghet och säkerhet. Exempelvis finns utöver själva auktoriseringen även SLR-garanti privat vilket innebär att om kvaliteten på ett utfört arbete eller en inköpt vara inte motsvarar branschpraxis, så kan man även vända sig till SLR och påpeka ev. brister och lämna in en klagan. OBS! Denna garanti gäller enbart privatpersoner.

Låssmed som arbetar

Låssmed som arbetar med att öppna upp ett lås som nyckeln har kommit bort till

Lediga jobb som låssmed

Här på Låssmed.xyz har vi även en sektion där vi listar lediga låssmedsjobb. Denna sektion uppdateras i realtid med hjälp av data från Arbetsförmedlingen, och man kan filtrera ned på Sveriges olika län. Oftast finns inte jättemånga jobb utlysta samtidigt, så ibland räcker det att bara kolla på kategorisidan där vi listar alla lediga jobb som låssmed i hela Sverige.

Utbilda sig till låssmed

Det finns flera sätt att utbilda sig till låssmed, både på gymnasial nivå och eftergymnasial (yrkes-) nivå. Du kan läsa mer om detta på våra sidor om att utbilda sig till låssmed.

Felaktig/saknad info?

Om någon information på denna sida är felaktig eller om det saknas en låssmed i vårt register, kan ni enkelt kontakta oss genom att klicka på knappen här intill så fixar vi det felaktiga eller lägger till det företag som saknas på en gång!